Besluiten

Vanaf juni 2021 zijn alle publicaties en bekendmakingen terug te vinden op de nieuwe raadpleegomgeving.

Wat vind je hier terug?

  • agenda’s, besluitenlijsten en notulen van de gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn
  • besluitenlijsten van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau
  • Individuele bekendmakingen van reglementen rond belastingen, retributies, verkeer,  ...

Hieronder vindt u een lijst van alle besluiten van gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen en burgemeester die moeten bekend gemaakt worden van vorige zittingen.

 

 

Orgaan bekendmaking:
Type bekendmaking:
Gearchiveerd: