Ereschepen Etienne Verpraet overleden

  • 28 december 2020

Het gemeentebestuur van Zulte meldt met droefheid het overlijden van ereschepen Etienne Verpraet.

Etienne Verpraet, die 81 jaar is geworden, was jarenlang actief in de Zultse gemeentepolitiek. Hij vormde er een sterke tandem met ereburgemeester Georges Peirs. Hij was 18 jaar lang schepen, tussen 1989 en 2006. Hij had onder andere de bevoegdheid financiën in zijn portefeuille. “Etienne was een man met kennis van zaken, een harde werker en had een zeer warme persoonlijkheid”, zegt burgemeester Simon Lagrange.

Tijdens zijn schepenmandaat zorgde hij voor een financieel gezond beleid en de afbouw van de schuldgraad van de gemeente Zulte. Hij lag aan de basis van de herontwikkeling van de Anglo-site, waarbij een gemengde woonsite op het terrein van de vroegere brouwerij werd gerealiseerd. Hij was bij brouwerij Anglo trouwens zelf professioneel actief geweest als scheikundig ingenieur.

Het gemeentebestuur van Zulte wenst haar waardering en bedanking uit te drukken voor de jarenlange inzet van Etienne Verpraet en betuigt haar oprechte deelneming aan de familieleden en vrienden van de ereschepen.

Rouwregister

Om Etienne Verpraet op een passende manier te eren, geeft het gemeentebestuur de inwoners de kans om hun rouwbetuiging over te maken. Omwille van het coronavirus gebeurt dit bij voorkeur digitaal op het e-mailadres communicatie@zulte.be. Het gemeentebestuur zal deze rouwbetuigingen bundelen en aan de familie overmaken. Voor wie dit niet mogelijk is, kan een afspraak maken via T 09 243 14 04 om op het gemeentehuis een papieren rouwregister te ondertekenen.

Uitvaartplechtigheid

De uitvaartplechtigheid van Etienne Verpraet vindt in intieme kring plaats.