Gemeente neemt afscheid van bakker op zondagsmarkt en zoekt nieuwe kandidaat

  • 8 januari 2021

Na 15 jaar neemt bakker Wim van Tartine Gourmande afscheid van de zondagsmarkt in Zulte.

Het gemeentebestuur van Zulte wenst dhr. Wim Vandeburie, sinds 15 jaar de vaste bakker op de zondagsmarkt te danken voor zijn jarenlange inzet en aanwezigheid, in weer en wind!
De lekkere broden, koeken en gebakjes zullen zeker gemist worden.

Als marktkramer ben je dagelijks vroeg in de weer om je producten aan de man te brengen en voor Wim en zijn vrouw is het tijd om een stapje terug te zetten en meer tijd te voorzien voor zichzelf en hun gezin. Het gemeentebestuur wenst hen het allerbeste in de toekomst.

Dit betekent natuurlijk ook dat er voorlopig geen bakker is op de zondagsmarkt en daarom start het gemeentebestuur een vacantverklaring om een nieuwe en waardige vervanger te zoeken:

Het gemeentebestuur van Zulte brengt ter kennis dat volgende plaats vacant is op de zondagsmarkt in Zulte:
1.    marktkraamtype: (warme) brood- en banketbakkersproducten;
2.    maximum grootte marktkraam: 8 m;
3.    situering standplaats: Gaston Martensplein, Zulte;
4.    duur van toewijzing: abonnement voor 5 jaar, stilzwijgende verlenging.

Kandidaturen worden ingediend uiterlijk tegen 8 februari 2021:
1.    per aangetekend schrijven met ontvangstmelding aan het College van Burgemeester en Schepenen, Centrumstraat 8, 9870 Zulte;
2.    ofwel bij persoonlijk overhandigde brief met ontvangstmelding;
3.    ofwel per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding.

Naast de aanvraag met beschrijving van het marktkraam, moet een afschrift bezorgd worden van:
•    de leurkaart;
•    een copy van de identiteitskaart (correcte geldigheid);
•    verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brand en ontploffing;
•    recent keuringsattest van het marktkraam.

Voor meer informatie en het aanvraagformulier kan je contact opnemen met de dienst cultuur op T 09 243 14 22 of cultuur@zulte.be.