Gemeenteraad stemt hernieuwde motie voor treinstopplaats in Zulte

  • 23 september 2020

De gemeente pleit bij NMBS en Infrabel voor de heropening van een treinstopplaats op het grondgebied van de gemeente. De gemeenteraad heeft daarvoor unaniem een hernieuwde motie goedgekeurd.

Het gemeentebestuur is al langer vragende partij voor de heropening van een treinstopplaats op het grondgebied. Dit zou een grote troef zijn voor de bereikbaarheid van en de mobiliteit binnen de gemeente. Deze wens werd in 2010 al opgenomen in het mobiliteitsplan van de gemeente. In 2013 keurde de gemeenteraad een motie goed om deze vraag formeel over te maken aan NMBS en Infrabel. Hieromtrent vond verder overleg plaats met de betrokken diensten. De mogelijkheden op het grondgebied worden bekeken. Een realisatie is echter niet eenvoudig en er moeten ook heel wat infrastructurele werken gebeuren aan het spoornet en de omgeving.

De gemeente blijft deze vraag stellen, in de hoop op termijn een doorbraak te bekomen. De gemeenteraad stemde gisteren unaniem in met een nieuwe motie hieromtrent. Dit naar aanleiding van het in opmaak zijnde nieuw regionaal mobiliteitsplan van de vervoerregio Gent en het nieuwe openbaar vervoersplan van de vervoerregio waar de gemeenteraad recent kennis van nam. In dit plan is onder andere de versterking voorzien van de buslijn 75 die Zulte doorkruist, de frequentie van deze lijn wordt opgetrokken van 1 uur naar 30 minuten. Mocht Zulte op termijn ook een extra treinstopplaats kunnen krijgen, zou dit nog een extra versterking zijn van het openbaar vervoer op het grondgebied.

De gemeente heeft verschillende argumenten om de vraag kracht bij te zetten: dit past in de versterking van het openbaar vervoer in de regio, waar de lijn Kortrijk-Gent een belangrijke rol speelt. De tussenafstand van 13 kilometer tussen de stations van Deinze en Waregem is vrij groot in vergelijking met de rest van het traject. Zulte is een groeiende gemeente met een stijgend inwonersaantal. Er is een grote inkomende pendelstroom naar onder andere het bedrijventerrein Zaubeek en de lokale bedrijventerreinen in Olsene en Machelen. Er is ook een grote uitgaande pendelstroom van studenten en werknemers naar Deinze, Waregem, Gent, Kortrijk, Brussel... Vele inwoners van Zulte, maar ook van Oeselgem, Kruishoutem… zouden kunnen gebruikmaken van deze treinstopplaats. De ligging van het spoor centraal doorheen de 3 deelgemeentes biedt een mooie opportuniteit om de verkeersdynamiek een stuk om te buigen van autoverkeer naar treinverkeer, zeker in combinatie met het reeds grotendeels aangelegde lange afstandsfietspad langs het spoor.