Heraanleg trage wegen

  • 17 november 2020

Gemeente Zulte heeft de trage wegen Bisdonkstraat, Bokstraat en Zandweg heraangelegd. Door een aanleg in waterdoorlatende asfaltverharding wordt het fietscomfort aanzienlijk verhoogd. Gelijktijdig werd gekozen om de bermen in te groenen en het landelijk karakter te versterken. De heraanleg van deze trage wegen wordt gesubsidieerd door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

In de Bisdonkstraat worden dit plantseizoen nog de voorziene bomen aangeplant.