Openbaarheid van bestuur: inzage in bestuursdocumenten

 • Bestuursdocumenten zijn openbaar.
 • Op vraag van elke burger moet de gemeente en het Sociaal Huis inzage verlenen, uitleg verschaffen en/of een afschrift overhandigen.
 • Veel documenten zoals agenda, besluitenlijsten en notulen van diverse organen zijn reeds publiek ter beschikking via de raadpleegomgeving.

Hoe aanvragen?

 • via onderstaand formulier
 • binnen 20 kalenderdagen ontvang je een schriftelijk antwoord, nl. toestemming, weigering of uitstel van behandeling.

Toestemming

 • Maak een afspraak met de behandelend ambtenaar indien je inzage of uitleg wenst.
 • Binnen¬† 20 kalenderdagen ontvang je de gevraagde informatie (afhalen bij de behandelende ambtenaar).
 • Indien er meer tijd nodig is om uw aanvraag te behandelen (uitstel van behandeling), wordt die termijn 40 kalenderdagen.

Uitzonderingen

Volgende bestuursdocumenten zijn niet openbaar:

 • Registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, strafregister.
 • Dossiers over personen en personeel.
 • De inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een grondige reden (bijvoorbeeld de vraag om inzage is onredelijk (teveel opzoekingswerk), de vraag werd te vaag geformuleerd of omwille van wettelijke beperkingen).

Aanvraag openbaarheid van bestuur

Identiteit aanvrager

Indien volmacht, handelende in opdracht van, geef hier naam en adresgegevens van de opdrachtgever in. Hieronder kan je de volmacht toevoegen, behoudens advocaat en raadsheer.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.
Uw Aanvraag

Uw aanvraag zal worden beoordeeld overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 7 december 2018, artikelen II.18 tot en met II.51, betreffende de openbaarheid van bestuur. Binnen de 20 kalenderdagen zal uw aanvraag worden beantwoord. Deze termijn kan worden verlengd tot 40 kalenderdagen indien de informatie niet tijdig kan worden verzameld. U zult hiervan op de hoogte worden gebracht.

Uw aanvraag zal tevens in een register worden genoteerd en bijgehouden.

Openingsuren

Secretariaat
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
Belgi√ę
09 243 14 11
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak