Zulte krijgt nieuwe adviesraad voor mensen met een beperking

  • 2 juni 2021

De gemeente Zulte richt een nieuwe adviesraad op voor mensen met een beperking. De gemeenteraad gaf hiervoor gisteren unanieme goedkeuring.

Een gemeentelijke adviesraad voor mensen met een beperking is nieuw in Zulte. De installatie hiervan is een meerwaarde voor Zulte. Zo voorziet de gemeente bij de herontwikkeling van het terrein Lys Yarns onder andere ruimte voor een nieuw project begeleid wonen voor mensen met een beperking. Mede met het oog op dit project is het belangrijk dat de gemeente de lokaal aanwezige expertise rond dit thema samenbrengt en dicht bij het beleid brengt. De adviesraad zal ook voor andere zaken zijn nut bewijzen. De raad zal bestaan uit onder andere voorzieningen, organisaties en verenigingen die rond dit thema werken, alsook ervaringsdeskundigen (mensen met een beperking en hun familieleden).

Het gemeentebestuur zal nu een publieke oproep lanceren via haar kanalen. De nieuwe adviesraad zal in het najaar geïnstalleerd worden.